Disclaimer en voorwaarden

Deze website is een product van Houtenkozijnen-expert.nl. Houtenkozijnen-expert.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze website op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houtenkozijnen-expert.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Houtenkozijnen-expert.nl. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Houtenkozijnen-expert.nl. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.
Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Houtenkozijnen-expert.nl is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Houtenkozijnen-expert.nl die op deze site van toepassing zijn.

Houtenkozijnen-expert.nl is een tussenpersoon tussen gebruiker en aanbieder van kunststofkozijn en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welk vlak dan ook wordt veroorzaakt door de partij die uw aanvraag in behandeling neemt.

Uw persoonlijke gegevens:

Houtenkozijnen-expert.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.
We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt.

Het Houtenkozijnen-expert.nl privacy beleid is niet van toepassing op de activiteiten van adverteerders of websites waar deze website naar linkt of offerte formulieren naar verzendt.
Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en tijd van uw bezoek.

Comments are closed.